Kamarádi

Projekt Masarykovy ZŠ Klatovy

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Setkání pedagogů obou škol na Pancíři

18. května 2012

9Spolupráce obou škol pokračovala společným výšlapem pedagogů obou škol na šumavský Pancíř. Při následujícím posezení byly domluveny podrobnosti další spolupráce.