Kamarádi

Projekt Masarykovy ZŠ Klatovy

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Setkání čtvrťáků v německé škole

15. května 2012

Hned ráno vyjeli naši čtvrťáci do Bischofsmaisu. Po prohlídce školy, návštěvě první a páté třídy se vydali na procházku městečkem. Cílem putování se stal kostel, ve kterém se seznámili s historií zdejšího kraje. Poté se s radostí a nadšením všichni přemístili do rekreačně- sportovní části Bischofsmaisu nedaleko školy. A protože počasí výletu přálo, dosyta si užili pohybu.