Rozjezdy pro hvězdy

Školní družina hledala talent při soutěži ROZJEZDY PRO HVĚZDY. Děti z I. a II. oddělení soutěžily v hledání talentu. Připravily si písničky, tanečky a zábavné vtipy z kterých porota vybrala hodnocením ty nejlepší. Za svoji odvahu byly děti odměněny a soutěž se velice líbila.