Zábavné hallowenské dopoledne

Ve čtvrtek 8. listopadu 2007 proběhla ve třídě 5.B netradičním způsobem výuka, a to díky ochotě jedné z maminek – p. Kaňákové, která svůj dům i zahradu vydala v plen „hallowenskému řádění“ žáků této třídy. Děti se nejen skvěle bavily, ale hlavně i s chutí vzdělávaly – luštily hlavolamy, obohacovaly si slovní zásobu , prohloubily své jazykové dovednosti v angličtině, zabrousily i do historie, zasoutěžily si a prověřily svou fyzickou obratnost. Za to vše byly odměněny kouzelným nápojem, který všem moc chutnal.
branný závod
malý informatik
malý informatik
malý informatik
malý informatik