Projektový den 9. A

Dne 2. 5. 2014 se na naší škole konal Projektový den s názvem „Poznáváme přírodu“. Také žáci 9. A se projektového dne aktivně zúčastnili. Nejprve zhlédli film „Nejkrásnější místa světa“ a pak se přesunuli do počítačové učebny, kde začali pracovat na hlavní části projektového dne s názvem „Příroda napříč abecedou“. Každý si vylosoval jedno písmeno abecedy a následně na počítači začal s hledáním a zpracováváním přírodního jevu týkajícího se ČR (jev musel začínat na vylosované písmeno). Informace o přírodním jevu žáci zpracovávali jak do počítače, tak na čtvrtku. Na závěr každý před třídou prezentoval své téma.