Projektový den

6. A

Dne 02. 5. 2014 proběhl na naší škole Projektový den – tentokrát zaměřený na přírodu. Naše třída 6. A vyrazila na Šumavu. Vystoupili jsme na Antýglu, šli jsme pěšky po červené turistické značce k Čenkově pile. Cestou jsme se zastavili na Turnerově chatě, kde jsme měli možnost vidět malou vydru, dokonce někteří si ji i pohladili. Během naší túry jsme plnili zadané úkoly – např. rozluštit název řeky, při které jsme šli, poznat podle obrázku volně žijící zvířata Šumavy, poznat rostliny na Šumavě, vyjmenovat všechny naše národní parky… Cesta se nám vydařila, děti byly spokojené i počasí nám přálo.