Projektový den

5. B

Společenstvo listnatých a smíšených lesů jsme si v naší třídě 5. B připomněli v rámci projektového dne „Poznáváme přírodu“, který na naší škole proběhl 2. 5. 2014. Celý den jsme pracovali ve skupinách, řešili problémové úkoly a blíže se seznamovali s rostlinami i živočichy našich lesů. Vytvořili jsme plakáty, na které se můžete podívat v naší fotogalerii.