Projektový den

4. třídy

Dne 2. 5. 2014 navštívili žáci 4. A a 4. B, v rámci projektového dne: „Poznáváme přírodu“, přírodovědnou stanici v Horažďovicích, kde se seznámili se spoustou zajímavých živočichů a také se zásadami jejich domácího chovu. Poté se přesunuli do budovy zámečku, kde měli možnost nejenom vidět, ale také si vyzkoušet práci s přírodními materiály. Např. práci se dřevem, česání vlny, předení, tkaní. Obě akce byly velmi přínosné a poučné.