Projektový den

3. třídy

Žáci 3. A a 3. B navštívili skautské centrum Královák, kde se seznámili se skautskou činností a historií.
Nejvíce se dětem líbilo uzlování, kouzlení duhy, ale i ostatní činnosti prováděly s nadšením a zápalem. Každý si mohl vyzkoušet všechny činnosti, pracovalo se v menších skupinkách, dvojicích, trojicích s možností vzájemně si pomoci a poradit.