Dopravní soutěž

Dne 14. 5. 2015 proběhlo v areálu ZŠ ul. Čapkova v Klatovech okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“.
Soutěž pořádaná pod záštitou AKTIV BESIP při odboru dopravy MěÚ Klatovy a dalších subjektů okresu Klatovy má za cíl podněcovat a zvyšovat zájem žáků základních škol o dopravní výchovu.
Naše ZŠ Masarykova reprezentovaná žáky 6. (J. Beneda, J. Pretzelmayer, V. Tržová, K. Kostková) a 9. třídy (J. Talaš, T. Velek, K. Jelínková, P. Taušová) ukázala své znalosti ve čtyřech soutěžních disciplínách, které prověřily teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech pravidel provozu na pozemních komunikacích a poskytnutí první pomoci.
Obě naše družstva si v průběhu soutěže vedla velmi dobře, což se promítlo i do celkového hodnocení a závěrečného vyhlášení výsledků – žáci 6. třídy obsadili v silné konkurenci krásné 2. místo a žáci 9. třídy skvělé 1. místo, kterým se zároveň kvalifikovali do krajského finále této soutěže.
Oběma našim družstvům blahopřejeme ke krásnému výsledku a zároveň děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.