U nás doma 2010 - 2011

Projekt Masarykovy ZŠ Klatovy

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

12. května 2011 se uskutečnila první akce projektu – návštěva Grundschule Bischofsmais.

V osm hodin ráno (místo vyučování) odvážel autobus žáky čtvrtých tříd na návštěvu německé školy. Po přivítání, které bylo spojeno s pohoštěním, si všichni prohlédli německou školu a vydali se na prohlídku okolí městečka Bischofsmais. Po této poučné vycházce přišlo uvolnění v podobě pobytu a pohybu ve sportovním a odpočinkovém areálu v blízkosti školy. Po obědě následovalo rozloučení a cesta domů.

18. a 19. května 2011 nám čtvrťáci z Bischofsmaisu návštěvu oplatili v Klatovech.

Autobus s českými dětmi na německé kamarády čekal na vlakovém nádraží, aby se společně vypravili za poznáním do plzeňské zoologické zahrady. Prohlédli si nově postavené výběhy, pozorovali chování zvířat a jejich krmení. Největší pozornost dětí si vysloužil obrovský medvěd hnědý. Po celodenním putování za krásného slunečného počasí se všichni vrátili do Klatov unaveni. Zatímco se české děti vrátily do svých domovů, jejich kamarádi se ubytovali v novém zařízení zemědělské a potravinářské školy.
Hned ráno po snídani se ale opět setkali. Tentokrát v naší škole při sportovním zápolení. Nejdříve poměřovali svoji rychlost, později se hrálo fotbalové utkání a malovalo na asfalt. Po svačině se němečtí žáci vydali na prohlídku Klatov s výstupem na Černou věž. Oběd a následující odjezd ukončil dvoudenní setkání.

V současnosti připravujeme další akci – návštěva Bavorského lesa 15. června 2011.