Cykloturistický kurz 6. ročníků

15. – 16. září 2011

Ve čtvrtek a v pátek se konal cykloturistický kurz pro 6. ročníky. Cyklisté ze 6. A i 6. B měli sraz v chladném ránu před školou. Nejdříve jsme si formou interaktivních her a testů zopakovali a doplnili znalosti z dopravní výchovy, povinného vybavení kola, dopravních značek i řešení dopravních situací a kolem 9 hodiny jsme za slunečního svitu vyrazili do terénu. Trasa vedla přes Plánické předměstí do Čínova, pokračovala směrem na Obytce, kde jsme si na první zastávce u kapličky pověděli, co vše je dobré vozit s sebou na cestu a upřesnili jsme si zásady bezpečného chování v silničním provozu i třeba jak vhodně používat jednotlivé převody v náročném terénu. Následně jsme vyrazili do Bolešin, prohlédli si mlýn Podhoru a přes Újezdec dojeli do Ostřetic. Neminula nás ani návšteva klatovského letiště a z poslední zastávky u „Lomečku“ vedla cesta zpět ke škole. Během celého výletu jsme se snažili orientovat po okolních výhledech a po chvíli se nám to již celkem pěkně dařilo.

Radost z pěkného počasí a krásných výhledů na okolní krajinu umocnilo i množství najetých kilometrů.