Čerti ve 3.A

Stejně jako v loňském roce se žáci 3. A důkladně připravili na Mikulášskou nadílku. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností si vyrobili čertí masky, v hodinách českého jazyka se naučili čertí básničku. Bohužel jsme čerty a Mikuláše přivítali ve velmi malém počtu, neboť zákeřná angína apod. připravila některé žáky o mikulášskou pochvalu či o čertí domluvu.